Kontakt:

ul. Niepodległości 13a

14-200 Iława

e-mail: probono14@wp.pl

NIP:7441641370
Regon: 519492369
KRS: 0000138837

Konto : BGŻ S.A 4020 3000 4511 1000 0002 4500 90

O nas

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PRO BONO powstało w listopadzie 2002 r. i zostało wpisane do KRS pod numerem 0000128837.

Podstawowym celem naszego Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i jego rozwój we wszelkich przejawach i formach na  poziomie lokalnym i regionalnym zarówno w wymiarze społecznym, gospodarczym jak  i kulturowym.

Nie jesteśmy dużą organizacją, opieramy się na pracy społeczników i entuzjastów.

Realizujemy i chcemy realizować projekty, które będą odpowiedzią na istotne problemy, ale również będą wynikać z zainteresowań i marzeń członków Stowarzyszenia.

Działając razem możemy osiągnąć więcej !