Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju PRO BONO  i Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

przedstawiają   wspólnie  realizowany

projekt  ?Międzynarodowy Plener Malarski ?Impresje Iławskie 2011?

Cele:

1.  Umożliwienie utalentowanej plastycznie iławskiej młodzieży szkolnej rozwijanie swoich pasji pod okiem doświadczonych artystów, , wymiana doświadczeń ze studentami z  Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Akademii Sztuk w Bańskiej Bystrzycy / Słowacja/ i Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych / Ukraina/ i zmotywowanie do dalszego rozwijania swojego talentu poprzez udział w  plenerze malarskim pt. ?Iława odbita w wodzie? w dniach 20.05.-30.05.2011r.
2.  Ułatwienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców, zainteresowanie społeczności sztuką malarską poprzez  wystawę prac poplenerowych w galerii, promocję projektu w prasie oraz wystawy obrazów w lokalnych instytucjach, szkołach, urzędach i restauracjach w Iławie i na terenie powiatu iławskiego.
3.  Promocja miasta i całego regionu na forum lokalnym, ogólnopolskim i poza krajem poprzez  przedstawienie najciekawszych miejsc z tego terenu na obrazach , wystawy  obrazów poplenerowych  poza  granicami powiatu: na Zamku w Ostródzie, Centrum Edukacji I i Inicjatyw  Kulturalnych w Olsztynie i na Dworze Artusa w Toruniu. Formą  promującą nasze miasto i region będzie także wydany w 4 językach poplenerowy folder.

Partnerzy projektu :

Wydział Sztuk Pięknych UMK Toruń, Starostwo Powiatowe w Iławie, Iławskie  Centrum Kultury, Urząd Gminy Iława, Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Liceum Ogólnokształcące  im. Stefana Żeromskiego w Iławie.

Uczestnicy:

Lwowska Narodowa Akademia Sztuk  we Lwowie / Ukraina/:

Prof. Yaroslav Shymin, Ianina Mironova, Kateryna Khoma, Geiza Derke, Oksana Drachowska

Akademia Sztuk w Bańskiej Bystrzycy /Słowacja/ :

Anna Kolesarova,  Adam Krutak, Ewa Kukurova, Maria Sitarova, Jan Juhanak

Wydział Sztuk Pięknych  UMK w Toruniu:

Prof. Mieczysław Ziomek, asystent Rafał Czwichocki, Magdalena Strzyżyńska, Katarzyna Ławniczak, Daniel Wałajszys,Paulina Otkińska, Łukasz Breitenbach, Jakub Malinowski, Henryk Zagórski, Joanna Siemieńczuk , Piotr Pleskot, Joanna  Sitko, Anna Morawska

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu iławskiego:

Martyna Lewandowska, Daniel Rybiński ,Dawid Robaczewski, Żaneta Cyrankowska,Lena Abramczyk, Alicja Soboczyńska, Rozalia Bondzio, Tałuć Karol.

Kierownik pleneru -         prof. Ziomek Mieczysław

Koordynator projektu -     Dorota Jurczak

Patronat honorowy:

Burmistrz Miasta Iławy -  Włodzimierz  Ptasznik

Prezes Fundacji Romualdo Del Bianko ? Paulo Del Bianko

Patronat medialny:

TVP Olsztyn, Radio Planeta, Gazeta Iławska

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego i Powiatu Iławskiego.

Dziękujemy sponsorom :

SZYNAKA-MEBLE Sp. z o.o, MARBUD Grupa Budowlana Sp. z o.o., IPB-EXIM sp. z o.o. ,Bank Spółdzielczy w Iławie, APATOR SA Toruń, ERBUD Sp. z o.o Toruń, NESTLE PACYFIK, MENTOR SA Toruń, EKDROB SA, KAUFLAD POLSKA MARKETY, EKO Sp. z o.o,  Bohdan Hryców, INTERMACHE, Hurtownia Gloster, Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Matasek-Wasilewska, ZPHU Dariusz Jabłoński.

 

Otwarcie  wystawy poplenerowej  pt. ?Iława odbita w wodzie? w Sali Wystaw Iławskiego Centrum Kultury w Iławie w dniu 29.05.2011 r.