Kontakt:

ul. Niepodległości 13a

14-200 Iława

e-mail: probono14@wp.pl

NIP:7441641370
Regon: 519492369
KRS: 0000138837

Konto : BGŻ S.A 4020 3000 4511 1000 0002 4500 90

Władze Stowarzyszenia  na Rzecz Rozwoju PRO BONO

 

Prezes       -   Dorota Jurczak

Skarbnik    -   Tadeusz Zieliński

Sekretarz   -  Agata Steiner-Dembińska

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący  -  Walerian Polak

Członek                -  Izabela Matasek-Wasilewska

Członek                -  Grażyna Wolańska